Het rendement van de twijfel

door Erick Kila

In Andere taal, drie cycli gedichten, zet Bert Bevers veel op losse schroeven: inzicht, geloof en twijfel. Het voltrekt zich allemaal heel onopzettelijk. Soms in een wat archaïsch idioom, maar steeds op een ongekunstelde toon.
Waar het om de minst tembare innerlijke impuls gaat, de twijfel, speelt de dichter (kalm, parlando) geraffineerd met het verwachtingspatroon van de lezer. Hij ontregelt en maakt ruimte voor een andere invalshoek, een andere taal.
In die taal, in dat gesprek eigenlijk (want Bevers’ poëzie is mededeelzaam), belijdt hij zowel het wantrouwen van twijfel als het recht op twijfel. Er is geen duidelijke ankerplaats. Er is het recht op geen duidelijke ankerplaats. Er is geloof, maar je kunt ook aanspraak maken op het onzekere.
Het lijkt een al te ongewis en stuurloos procédé, maar Bevers’ stem is authentiek. Hij maakt je overtuigend deelgenoot van een beheerste onrust, van een zoektocht naar zuiverheid. Je kunt er niet aan ontkomen.
Van alles werkt in op de drijfveer van de dichter. Het verleden, de melancholie van de traditie, het ongrijpbare geloofsgevoel (ook heidense lezers proeven de magie van het ritueel). Bevers probeert de gang der dingen in kaart te brengen. Daarbij doet hij niet aan alwetende uitleg, maar laat hij wel een poëtisch geladen twijfel ontstaan.

Er zijn mensen die denken dat wat je niet zoekt niet bestaat.

Zo’n versregel schept ruimte. Bevers bereikt een balans in het ongerijmde. Afkomst, heden en toekomst gaan samen in een intrigerend eigenzinnige verlies- en winstrekening. Let wel: in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

De Verborgen Hoek

Uitgebreide beschouwing over Andere taal op De Verborgen Hoek, de recensieblog van Albert Hagenaars:
http://deverborgenhoek.blogspot.com/2011/11/bert-bevers-andere-taal.html

Recensie in Digther

In het jongste nummer van het literaire tijdschrift Digther (12de jaargang, nummer 1 & 2), dat al jaren vanuit Diksmuide de wereld in wordt gestuurd, staat een erg lovende recensie over Andere taal van de hand van Frank Decerf!

Recensie in Brabant Cultureel

In het jongste nummer van het tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur Brabant Cultureel (Den Bosch, 60ste jaargang, nummer 2, april 2011) besteedt Lauran Toorians aandacht aan Andere taal. In hetzelfde nummer staan ook drie gedichten uit de later dit jaar te verschijnen bundel Arrondissementen, te weten De laatste poilu, In een wimperslag verwaaid en De buik van Dieudonnee. Zie ook:

Andere taal op Radio Centraal


Woensdag 23 februari 2011 stond Andere taal centraal in het literaire radioprogramma Vhoorspel van de Antwerpse zender Radio Centraal. Er werden dertien gedichten uit de bundel voor de microfoon gebracht, afgewisseld met muziek van Graindelavoix. "Andere taal van Bert Bevers is een intrigerende bundel met een zorgvuldige opbouw," stelde Rudi Claessens in zijn programma. Hij legde een link tussen Bevers' beeldend werk, dat hij bestudeerde toen die exposeerde in literair café Den Hopsack in Antwerpen en in de Openbare Bibliotheek van Hoboken, en zijn poëzie: "Abstractie, abstrahering is een element dat ik in beide disciplines waarneem. Bij het lezen van de cyclus Andere taal voelde ik in elk geval een sterke associatie met het kijken naar zijn monotypes. Zijn poëzie is net als die grafiek geconcentreerd en intens. In de tweede cyclus duikt oorlog als concreet gegeven op. De reeks Vanuit de verte heeft een perspectief dat wisselt tussen beleving en afstand, en heeft een zorgvuldig geconstrueerde spanningsboog die eindigt in een droomsequentie. In Gelovige gedichten veel termen die verband houden met geloof, maar ook dialectische woorden in een ruimere filosofische connotatie waarin ook die abstrahering weer opduikt. Andere taal is een interessante bundel."

Poëziecentrum kondigt uitzending aan

http://www.poeziecentrum.be/nieuws/bundel-andere-taal-van-bert-bevers-vhoorspel

Mooie complimenten


"Tussen veel middelmatige woordkramerij, die de jongste decenniën als 'poëzie' wordt voorgeschoteld, is Bevers gewoonweg superieur." In nummer 8 van de 66ste jaargang van het weekblad 't Pallieterke een mooie recensie van Bredero (= Erik Verstraeten) over Andere taal. Eerder was hij al bijzonder te spreken over mijn vorige bundel, Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld. Nog een citaat: "Bevers' eigenzinnige en eigen-aardige aanpak van zegswijzen en spreekwoorden is een meerwaarde in de dichtkunst. Deze dichter munt uit in de kunst van het 'verdichten', van het spelen met en het concentreren van taal!" Mooie complimenten!

Andere taal voorgesteld


Zaterdag 11 december 2010 werd in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aan het Conscienceplein in Antwerpen de Litera Este-uitgave Andere taal officieel ten doop gehouden. Richard Foqué leidde in, Graindelavoix zorgde voor hemelse klanken en een impressie van de presentatie is hier te zien: http://www.uitgeverijliteraeste.blogspot.com/

Inleiding Richard Foqué

De inleiding die Richard Foqué verzorgde bij de voorstelling van Andere taal is hier te lezen: www.literaeste.blogspot.com