Andere taal op Radio Centraal


Woensdag 23 februari 2011 stond Andere taal centraal in het literaire radioprogramma Vhoorspel van de Antwerpse zender Radio Centraal. Er werden dertien gedichten uit de bundel voor de microfoon gebracht, afgewisseld met muziek van Graindelavoix. "Andere taal van Bert Bevers is een intrigerende bundel met een zorgvuldige opbouw," stelde Rudi Claessens in zijn programma. Hij legde een link tussen Bevers' beeldend werk, dat hij bestudeerde toen die exposeerde in literair café Den Hopsack in Antwerpen en in de Openbare Bibliotheek van Hoboken, en zijn poëzie: "Abstractie, abstrahering is een element dat ik in beide disciplines waarneem. Bij het lezen van de cyclus Andere taal voelde ik in elk geval een sterke associatie met het kijken naar zijn monotypes. Zijn poëzie is net als die grafiek geconcentreerd en intens. In de tweede cyclus duikt oorlog als concreet gegeven op. De reeks Vanuit de verte heeft een perspectief dat wisselt tussen beleving en afstand, en heeft een zorgvuldig geconstrueerde spanningsboog die eindigt in een droomsequentie. In Gelovige gedichten veel termen die verband houden met geloof, maar ook dialectische woorden in een ruimere filosofische connotatie waarin ook die abstrahering weer opduikt. Andere taal is een interessante bundel."