Andere taal voorgesteld


Zaterdag 11 december 2010 werd in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aan het Conscienceplein in Antwerpen de Litera Este-uitgave Andere taal officieel ten doop gehouden. Richard Foqué leidde in, Graindelavoix zorgde voor hemelse klanken en een impressie van de presentatie is hier te zien: http://www.uitgeverijliteraeste.blogspot.com/